NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Xin chào toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp trên cả nước!

Tôi tên là Trần Cường, cư trú tại miền nam Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2014.

Vào cuối năm 2016, môi trường tu luyện Việt Nam xuất hiện sự việc có thông tin rằng Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun sẽ về Việt Nam lưu diễn tại hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn. Theo đó, trong cộng đồng học viên đã tiến hành nhiều hoạt động để chuẩn bị cho việc này, bao gồm cả hoạt động bán vé, xin giấy phép biểu diễn với cơ quan chức năng, tổ chức một số điểm phát chính niệm cố định để các đồng tu cùng tham gia phát chính niệm, với mục đích chính là thanh trừ những tà ác can nhiễu việc Shen Yun về Việt Nam, v.v… Cá nhân tôi đã tham gia duy trì khá thường xuyên tại một điểm phát chính niệm như trên trong thời gian 2 tháng và hỗ trợ về tinh thần cho sự kiện này trong suốt quá trình diễn ra. Ngoài ra, tôi cũng đã mua 4 vé cho người nhà từ những người bán vé.

Tuy nhiên, gần đây qua quá trình tự tìm hiểu, từ nhận thức cá nhân, tôi nhận thấy rằng sự kiện mạo danh Shen Yun về Việt Nam cuối năm 2016 đã có những điểm bất minh và không đúng với Pháp, từ các khâu thủ tục xin cấp phép biểu diễn, việc bán vé, quá trình giải quyết hoàn tiền sau khi giấy phép bị thu hồi, v.v… Qua đó biết được rằng lượng vé được bán ra vào thời điểm đó không phải là vé chính thống từ Shen Yun Mỹ Quốc và một số cá nhân (dù do thiếu nhận thức hay cố ý) đã dùng danh nghĩa Shen Yun để làm các việc mà từ đó gây ảnh hưởng phá hoại đến môi trường tu luyện Việt Nam và đời sống của học viên.

Cá nhân tôi nhận thấy việc bản thân do nền tảng tu luyện chưa sâu và chưa tìm hiểu kỹ thông tin, dẫn đến việc tham gia duy hộ điểm phát chính niệm và mua vé, đã vô tình tiếp tay cho hoạt động gây tác dụng phá hoại Đại Pháp nói trên và can nhiễu đến môi trường tu luyện nói chung. Nay tôi viết bản Nghiêm chính Thanh minh này nhằm phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực đối với tôi trong sự kiện mạo danh Shen Yun về Việt Nam 2016, phủ nhận hết thảy những sự việc tôi đã làm ra trong khi bị dẫn dắt và cung cấp thông tin không chính xác, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo con đường mà Sư Tôn an bài, mọi sự việc lớn nhỏ chỉ Sư Tôn nói mới tính. Đồng thời, tôi xin cảnh tỉnh những học viên nào đã tham gia hỗ trợ sự kiện mạo danh Shen Yun 2016 hãy nhìn nhận lại, hướng nội và tìm kiếm chân tướng về sự việc, nhận rõ những tác động của bản thân dựa trên Pháp trong sự kiện này và quy chính những gì bất chính.

Xin cảm ơn các quý đồng tu. Hợp thập!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s