Chia sẻ về việc gọi điện giảng chân tướng sang Trung Quốc

Bài chia sẻ về làm hang mục giảng chân tướng hướng về chúng sinh Trung quốc Đại luc.

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính 

Chào các đồng tu.

Tôi năm nay 63 tuổi , đắc pháp và chính thức bước vào tu luyện năm 2017.

Tôi xin được chia sẻ một chút trải nghiệm của mình về việc giảng chân tướng cứu người Trung Quốc mà tôi đã trải nghiệm trong gần hai năm qua. Vì tầng thứ hữu hạn nên có điều gì chưa đúng với Pháp, mong được các đồng tu chỉ ra cho tôi, để tôi có thể sửa chữa những sai sót của mình, cám ơn các đồng tu đã viên dung.

Cuối năm 2020, tôi nghĩ rằng mình làm việc thứ ba chưa thực sự tốt. Việc đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người Việt tại nơi tôi sinh sống gặp rất nhiều khó khăn và can nhiễu của tà ác. Họ luôn theo sát những học viên làm công việc này và theo dõi rồi sau đó là bắt giữ xe, thu hết tài liệu và giam giữ xe nhiều khi cả tuần mới trả lại. Cùng với đó là thái độ đón nhận chân tướng Đại pháp của chúng sinh quê tôi cũng là một điều làm tôi suy nghĩ …

Continue reading
Advertisement