Xin CẨN TRỌNG: “Hạng mục” phần mềm gọi điện sang Trung Quốc khuyên tam thoái

Ngày 11 tháng 9 năm 2015

Theo tôi được biết, hiện nay ở Việt Nam chuẩn bị có kế hoạch chạy phần mềm gọi điện về Trung Quốc để giúp người dân Trung Quốc làm tam thoái. Server chủ nằm ở nước ngoài, sẽ có server ảo hoặc vật lý đặt tại Việt Nam và phần mềm cài đặt. Người Việt Nam thực hiện “trông” phần mềm và đóng phí gọi điện dù không trực tiếp gọi điện. Nói là phát đi thông điệp giảng chân tướng nhưng phía Việt Nam sẽ không rõ cái gì thực sự được phát đi, vì chỉ là trông phần mềm, không nghe, không thấy. Hạng mục này hứa hẹn cứu được nhiều người Trung Quốc, uy đức lớn nên rất nhiều người muốn tham gia. Vì hạng mục này có nhiều điều mơ hồ và ẩn chứa nhiều nguy cơ. Nên trước khi tham gia, KÍNH MONG MỌI NGƯỜI MINH BẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ DƯỚI ĐÂY:

Continue reading
Advertisement