Một vài suy nghĩ về hình thức học Pháp hiện nay

Chia sẻ của học viên Pháp Luân Công tại Thủ Đức

Gần đây khi giao lưu tâm đắc thể hội với một học viên, anh ấy có chia sẻ cho tôi trải nghiệm đề cao tâm tính nhờ học Pháp nhóm. Sau khi nghe chia sẻ, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực từ câu chuyện của của anh ấy và đã khích lệ anh viết bài chia sẻ để mọi người giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Bài viết của anh ấy như sau:

“Kính chào sư phụ, kính chào các bạn đồng tu. Hôm nay tôi xin chia sẻ trải nghiệm của tôi về quá trình đề cao trong học Pháp nhóm lần lượt.

Tôi hiện đang sống tại thành phố Thủ Đức, tôi may mắn được đắc Pháp vào tháng 4 năm 2015. Thời đó chưa có nhiều nhóm luyện công cũng như nhiều nhóm học Pháp tại khu vực tôi sinh sống, để có được môi trường tu luyện, tôi thường phải di chuyển sang Tân Bình để học Pháp nhóm. Chúng tôi thường học vào lúc 2h chiều, sau khi phát chính niệm 15 phút xong, chúng tôi bắt đầu học Pháp và đọc mỗi người một đoạn, từng lượt và từng lượt cho đến hết bài giảng, sau đó chúng tôi chia sẻ những thể ngộ cá nhân trong Pháp. Tôi nhớ rằng thời đó hình thức học Pháp đồng thanh chưa được phổ biến như bây giờ. Do nhóm học Pháp ở khá xa nên tôi đã không thể duy trì môi trường học Pháp và luyện công thường xuyên nên tôi đã dần buông lơi tu luyện.

Continue reading
Advertisement