Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện phù hợp với tình huống địa phương

Xin chào các bạn đồng tu,

Như chúng ta cũng đã biết những phương pháp tu luyện từ cổ chí kim đều yêu cầu người tu luyện phải ẩn cư và tránh tiếp xúc nhiều với môi trường xã hội bên ngoài, còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì chúng ta phải tu luyện và phù hợp tối đa với xã hội người thường. Trong dòng chảy xã hội người thường đầy cạm bẫy và cám dỗ, Sư Phụ đã để lại cho chúng ta các hình thức tu luyện: luyện công nhóm, học Pháp nhóm và Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm. Với môi trường đặc thù ở Việt Nam, việc tổ chức Pháp Hội với quy mô lớn, trên diện rộng gặp nhiều khó khăn nên mấy năm nay các học viên chọn hình thức chia sẻ nhóm trên diện hẹp ở địa phương, trong khi một số học viên khác tham gia các “Pháp Hội” với quy mô lớn trên diện rộng nhưng lại được tổ chức bí mật.

Continue reading
Advertisement