Chia sẻ về hình thức bức hại tại hải ngoại và phản ứng của người phụ trách các Học hội Pháp Luân Đại Pháp

Chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam

Vừa rồi qua những nhận thức thực tế mà cá nhân tôi nắm được, tôi có viết một bài chia sẻ với tiêu đề Thể ngộ về “Đại Đạo vô hình” và phối hợp chỉnh thể qua một số tình huống thực tế trong môi trường Việt Nam ”. Trong quá trình giao lưu chia sẻ, đã có nhiều học viên đóng góp cho tôi rất nhiều ý kiến quý báu cũng như có một số học viên muốn tôi chia sẻ thêm về tình hình các Pháp Luân Đại Pháp học hội (ở Việt Nam mọi người vẫn hay quen gọi là “Phật Học Hội”) tại một số nước, cách thức mà họ phối hợp chỉnh thể với nhau trong việc chứng thực Pháp để học viên tại Việt Nam có thêm thông tin tham chiếu. Bài viết này viết ra nhằm mục đích này.

Đầu tiên, tôi xin kể ra một vài trường hợp mà tôi tổng hợp được về các hoạt động của một số Phật học hội trên thế giới được truyền thông đưa tin, cách thức họ lên tiếng và phối hợp để bảo vệ học viên, bảo vệ hạng mục và duy trì chỉnh thể như thế nào.

Continue reading
Advertisement