Chia sẻ về vấn đề tu khẩu có liên quan đến hạng mục

Vào khoảng tháng 10 năm 2022, tại khu vực của tôi có một số học viên bước ra chứng thực Pháp tại điểm luyện công đã từng bị can nhiễu cách đây khoảng 5 năm trước. Trong quá này, có một số học viên hỗ trợ chia sẻ về pháp lý và cùng phối hợp với các học viên địa phương để khôi phục điểm luyện công. Tuy nhiên, vì một số lý do nên hạng mục này bị tạm dừng.  

Sau đó, một học viên được coi là phụ đạo viên của khu vực đã lan truyền trong cộng đồng học viên rằng một học viên hỗ trợ pháp lý đòi mấy chục triệu khi hỗ trợ soạn thảo đơn thư bảo vệ quyền được luyện công, ngoài ra học viên hỗ trợ pháp lý còn bị cho là cố ý chia rẽ chỉnh thể và dẫn dắt nhóm đi lệch Pháp. Một số học viên khác còn đổ dầu vào lửa chỉ trích học viên hỗ trợ pháp lý thậm tệ. Sau đó, trong nhóm học viên này xảy ra tranh luận gay gắt và mâu thuẫn về sự việc trên, bởi thông tin này không đáng tin cậy.

Continue reading
Advertisement