Video: Hướng dẫn tự khâu sách Chuyển Pháp Luân (Tập 2)

Tài liệu Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân, video hướng dẫn tập công và các bài giảng) đều được đăng tải miễn phí trên mạng ở các trang http://vi.falundafa.org/ và http://vn.minghui.org/. Người học có thể tự in bản cứng từ bản mềm (pdf) được download từ hai trang web trên để đọc.

Bài viết kèm hình ảnh hướng dẫn cách đóng sách được thay thế bằng video hướng dẫn để giúp người xem dễ hiểu rõ hơn cách làm. Dưới đây là 4 clip hướng dẫn từng bước cách tự khâu và đóng thành quyển sách do học viên Pháp Luân Công thực hiện, được đăng lại từ nguồn kênh Lập Xuân trên Youtube.

Continue reading
Advertisement