Chia sẻ về vấn đề tu khẩu có liên quan đến hạng mục

Vào khoảng tháng 10 năm 2022, tại khu vực của tôi có một số học viên bước ra chứng thực Pháp tại điểm luyện công đã từng bị can nhiễu cách đây khoảng 5 năm trước. Trong quá này, có một số học viên hỗ trợ chia sẻ về pháp lý và cùng phối hợp với các học viên địa phương để khôi phục điểm luyện công. Tuy nhiên, vì một số lý do nên hạng mục này bị tạm dừng.  

Sau đó, một học viên được coi là phụ đạo viên của khu vực đã lan truyền trong cộng đồng học viên rằng một học viên hỗ trợ pháp lý đòi mấy chục triệu khi hỗ trợ soạn thảo đơn thư bảo vệ quyền được luyện công, ngoài ra học viên hỗ trợ pháp lý còn bị cho là cố ý chia rẽ chỉnh thể và dẫn dắt nhóm đi lệch Pháp. Một số học viên khác còn đổ dầu vào lửa chỉ trích học viên hỗ trợ pháp lý thậm tệ. Sau đó, trong nhóm học viên này xảy ra tranh luận gay gắt và mâu thuẫn về sự việc trên, bởi thông tin này không đáng tin cậy.

Bản thân tôi được biết, học viên hỗ trợ pháp lý đã từng giúp nhiều học viên các địa phương trong việc chứng thực Pháp tại các điểm luyện công, gây được tác dụng rất lớn trong quá trình chứng thực Pháp và thanh trừ tà ác để giúp môi trường tu luyện của học viên địa phương được cải thiện. Cụ thể là một số điểm luyện công tại khu vực tôi sinh sống đã được khôi phục lại sau một thời gian dài bị can nhiễu. Sở dĩ nhóm học viên có thể bước ra duy hộ Pháp là nhờ cùng nhau phối hợp với học viên hỗ trợ pháp lý trong việc phơi bày những thủ đoạn của tà ác, qua đó nhóm hạng mục đã thực sự đề cao và có nhận thức mới trên con đường tu luyện.

Điểm luyện công và điểm học Pháp nhóm tập thể là hai hình thức mà Sư phụ yêu cầu đệ tử duy hộ. Trong khi đó thì tà ác rất hung hăng, bôi nhọ Đại Pháp, bức hại học viên và đầu độc chúng sinh nên việc chứng thực Pháp tại các điểm luyện công địa phương là rất cần thiết. 

Hầu hết các học viên địa phương chúng ta hiện nay đang còn chưa nắm rõ các kiến thức pháp lý cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chứng thực Pháp tại các điểm luyện công, do đó việc có sự hỗ trợ của học viên có chuyên môn, kinh nghiệm về lĩnh vực này là một điều rất tốt. Nếu đệ tử Đại Pháp không bước ra vạch trần tà ác, ngăn chặn sự bức hại này thì không thể thực hiện được sứ mệnh cứu người và chúng sinh sẽ bị hủy vô số, đồng thời cộng đồng học viên cũng không có môi trường để luyện công chung, cản trở việc hồng Pháp, chứng thực Pháp. 

Tuy nhiên, sau khi xác minh nội dung thông tin từ người điều phối hạng mục và những người có liên quan thì mới rõ là thông tin học viên hỗ trợ pháp lý nhận mấy chục triệu mà phụ đạo viên khu vực lan truyền là hoàn toàn sai sự thật. Việc lan truyền thông tin một cách vội vàng đã gây ra mâu thuẫn, chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng học viên.   

Mặc dù vậy, sau khi sự thật được làm sáng tỏ thì trong số những học viên đã gây ra sự việc này, có học viên đã biết nhận ra điểm thiếu sót và xin lỗi, nhưng bên cạnh đó thì một số học viên khác vẫn phớt lờ, không thấy hành động của mình là thiếu lý trí mà còn che đậy các tâm chấp trước và cố bảo vệ cho việc làm sai trái của mình. 

Việc một người tu luyện mang trọng trách là phụ đạo viên lại lan truyền thông tin gây thị phi trong cộng đồng học viên là một vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện. 

Theo thể ngộ của tôi, chúng ta cần tu khẩu và tôn trọng các hạng mục,  không tùy tiện đưa những thông tin chưa xác thực gây sự tranh cãi, mâu thuẫn và ảnh hưởng đến học viên khác. Việc này còn nghiêm trọng hơn vì có thể dẫn đến sự hiểu lầm trong việc phối hợp của các học viên trong các hạng mục chứng thực Pháp chân chính làm nhiều học viên e ngại và dẫn đến bài xích học viên, bài xích hạng mục chứng thực Pháp có sự hỗ trợ của học viên hỗ trợ pháp lý. Trong khi như đã phân tích ở trên, đây là một hạng rất chân chính và khởi được tác dụng rất tốt trong việc vạch trần tà ác, cứu chúng sinh, lấy lại môi trường tu luyện cho cộng đồng học viên địa phương. 

Trong bài chia sẻ của một đồng tu Bắc Mỹ được Sư Phụ bình chú có đoạn như sau: “Gần đây về vấn đề pháp luật khởi tố những phần tử tà ác, giữa các đồng tu có rất nhiều phản ánh và giao lưu. Và chúng tôi phát hiện rằng, bất kể là học viên có tham dự hay không tham dự khởi kiện, thì từng ý từng niệm của mỗi cá nhân đều đang khởi tác dụng có tính quyết định. Hễ là đệ tử Chính Pháp, thì đều chịu khảo nghiệm trong một chỉnh thể.” (Bài viết: Không phân biệt hạng mục công tác Chính Pháp, Đại Đạo vô hình mà có chỉnh thể). Đồng tu này trích dẫn Pháp của Sư Phụ:“Việc của họ cũng là việc của chư vị, việc của chư vị cũng là việc của họ” – Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2002. 

Quả thật đúng là như vậy, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, ý niệm các đồng tu cho dù là bên trong hay bên ngoài hạng mục đều ảnh hưởng đến hạng mục đó. Khi các học viên tham gia hạng mục chứng thực pháp tại điểm luyện công bị tà ác bức hại thì học viên pháp lý đã hỗ trợ để giải cứu các học viên ra khỏi hang ổ tà ác, cùng họ đồng hành trong hạng mục thì lẽ ra phụ đạo viên và các học viên (ủng hộ tin đồn) lẽ ra phải hỗ trợ chính niệm cho hạng mục bằng các hình thức trong khả năng để hạng mục được tiến hành tốt, khôi phục điểm luyện công, phơi bày tà ác, chứng thực Pháp cứu chúng sinh. Nhưng điều đáng buồn là phụ đạo viên vốn là người có ảnh hưởng tại địa phương không những không hỗ trợ được gì mà lại có những hành động nông nổi như vậy.

Hiện tại không biết bao giờ hạng mục mới được khởi động trở lại, tà ác thì hung hăng, chúng sinh thì không được cứu và vẫn còn đang bị đầu độc nặng nề, các đồng tu tham gia hạng mục đó thì hiện nay đối diện với nhiều ma nạn khác nhau trong tu luyện cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính niệm, có những đồng tu bị ma nạn rất lớn, không biết có thể quay trở lại hạng mục được hay không.

Qua tổn thất lần này, tôi mong rằng các đồng tu hãy lấy đây là bài học cảnh tỉnh bản thân, về phương diện tu luyện cá nhân chúng ta cần tu khẩu, không lan truyền những tin đồn tiêu cực, sai sự thật khi chưa xác minh rõ ràng gây mâu thuẫn không đáng có trong cộng đồng học viên. Nghiêm trọng hơn, sự việc có ảnh hưởng nhất định đến việc hạng mục cứu người, gây tổn thất không nhỏ.

Nếu như chúng ta đều dĩ Pháp vi Sư thì có lẽ không có bài học đắt giá này. Sư phụ đã dạy trong phần “Tu khẩu – Chuyển Pháp Luân” như sau:

“Chúng ta mở miệng nói, đều [cần] chiểu theo tâm tính của người luyện công mà nói, không nói những lộng ngữ thị phi, không nói những lời bất hảo. Là người tu luyện cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà nhận định bản thân mình, [lời] nào nên nói [lời] nào không.”

Trên đây là nhận thức từ tầng thứ của cá nhân, có điều gì chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ của một học viên Việt Nam.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s